Home > Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Naast individuele cliënten, heeft Heilig Vuur onder meer opdrachten gedaan voor:

 

 • ABGL
 • Akzo Nobel Nederland B.V.
 • Asch van Wijckschool
 • Brandweer Brabant Noord
 • Brandweer Nederland
 • B+V Techniek
 • CNV Vakmensen
 • COA
 • Consonant Mediation
 • Dare2Do
 • Dubbelraak, persoonlijke en organisatie-ontwikkeling
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Binnenmaas
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Utrecht
 • Instituut Fysieke Veiligheid
 • InterCoach, coachingsbureau van de Rijksoverheid
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Werkmaatschappij
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Coachpool
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Ministerie van VWS
 • Moviera
 • NedTrain
 • Nederlandse Spoorwegen Reizigers
 • Nuovo Scholengroep Utrecht
 • Onderling Verzekerd
 • Onderwijsraad
 • Openbaar Ministerie
 • Participatiefonds
 • PCOU (Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht)
 • Philips Electronics Nederland B.V.
 • PlanMen
 • Platform Rebalancing Nederland
 • Praktijk Els van Os
 • Rabobank
 • Radboud UMC
 • Randstad Groep Nederland B.V.
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkswaterstaat
 • SAS Institute B.V.
 • Stichting Tasty Green Lifestyle Experience
 • STIOM
 • Stout Groep
 • Univé
 • Van Doesburg Communicatie
 • Veiligheidsregio Fryslân

 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Voel Coaching
 • 2e Marnixschool Utrecht