Home > Wat biedt Heilig Vuur > In company-trajecten

In company-trajecten

Voor organisaties in een fase van verandering verzorgt Heilig Vuur trajecten op maat. Bij organisatie-ontwikkeling en verandertrajecten gaat het meestal om de ontwikkeling van menselijke aspecten binnen de organisatie: cultuur, communicatie, samenwerking en de stijl van leidinggeven.

 

Heilig Vuur kan ondersteuning bieden bij:

  • het maken van een professionele analyse en diagnose
  • het ontwerpen van een ontwikkel- en veranderstrategie
  • het coachen van medewerkers op terreinen als persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerking, presentatie en loopbaan
  • coachen van leidinggevenden
  • ontwikkelen van doelgerichte individuele en groepsinterventies
  • systemisch onderzoek

 

Werkwijze

Eerst overleggen we over de manier waarop we het traject vormgeven. Wat is de vraag van de organisatie? Welke werkwijze past daar het beste bij? Wat is de beste setting? Wie doen er mee aan het traject?

In overleg komen we tot de ideale oplossing voor uw organisatie.

 

Ook het werken met organisatie-opstellingen behoort tot de mogelijkheden. Opstellingen kunnen inzicht geven in de dynamiek en de processen binnen uw organisatie en de sleutel bieden om bestaande problemen op te lossen, maar ze kunnen ook nuttig zijn bij het ontwikkelen van toekomstscenario’s.

 

Prijs

Afhankelijk van aard en duur van het traject; offerte op maat.

 

Irene heeft in mei 2016 een organisatie-opstelling begeleid voor het Platform Rebalancing Nederland. Als organisatie ervoeren wij een zwaarte en stroperigheid in het veld. Dit had een dusdanige invloed op alles en iedereen dat er weinig tot geen beweging was binnen de organisatie; bijvoorbeeld vermoeidheid na vergaderingen, leden die moeilijk bereikbaar waren, projecten die niet van de grond kwamen, etc. Kortom, een organisatie die niet stroomde, geen energie had en niet zichtbaar was voor haar leden en buitenwereld. 
Irene was zorgvuldig met de voorbereiding van de opstelling en was regelmatig met ons in overleg om zo helder mogelijk de precieze vraagstelling te duiden. Met 15 representanten die niets wisten van de vraagstelling of om welke organisatie het ging, werd het een intensieve opstellingendag. Als bestuur mochten we diep in de organisatie kijken en konden we zien welke onderliggende dynamieken werkzaam waren. De representanten voor 'de doelstelling van de organisatie' en 'de oude organisatie' liepen naar buiten. De representant voor Osho, de initiator van rebalancing, werd aanvankelijk vergeten maar kon in de opstelling opnieuw worden geëerd. De zwaarte verdween langzaam uit de opstelling.
Nu 1,5 jaar later kunnen we zeggen dat deze interventie veel teweeg heeft gebracht. Door de inzichten die we uit de opstelling meenamen, hebben we een nieuwe doelstelling voor de organisatie geformuleerd; hebben we een 'celebration' gehad met veel rebalancers uit heel het land om het leven te vieren zoals Osho het zei: "Life should not only be lived, it should be celebrated"; hebben we een nieuwe website; is de zwaarte uit het bestuur; voelen we steeds meer stroming en energie; worden we steeds meer zichtbaar voor de buitenwereld....
We kunnen niet anders zeggen dan dat de opstellingendag een begin was van een andere dynamiek. We hebben Irene ervaren als een professionele begeleidster, zorgvuldig, open, helder, duidelijk, doelgericht. Daarmee hebben we ons inziens meer uit een opstelling gekregen en was één dag al zeer effectief voor veranderingen in het veld.

Els van Os, Bestuur Platform Rebalancing Nederland

Irene heb ik leren kennen als grote animator en voorloopster voor het opleidingsprogramma Coachen als tweede beroep voor militairen en burgers van het Ministerie van Defensie. Ze heeft zich in zeer korte tijd ingeleefd in de specifieke wereld van (leidinggevenden bij) defensie en wist snel door te dringen tot de kern waar het om draait: een kwetsbare opstelling als leidinggevende, die de groei van de aan hun leiding toevertrouwde medewerkers actief stimuleert. Zij werd als vanzelfsprekend geaccepteerd als deskundige en als gelijkwaardige gesprekspartner, waarbij zij er niet voor schroomde ook haar eigen kwetsbare kant te laten zien als onderdeel van het proces. Irene is in staat snel rapport te maken en zich in te leven in de persoonlijke omstandigheden, kwaliteiten, belemmeringen en kansen van haar gesprekspartners/gecoachten.

Carel Banse, voormalig Hoofd Bureau Leiderschap, Ministerie van Defensie

Irene heeft zich in zeer korte tijd ingeleefd in de specifieke wereld van leidinggevenden bij defensie en wist snel door te dringen tot de kern waar het om draait.

Carel, voormalig manager, ministerie