Home > Heilig vuur > Hoe werk ik > Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro Linguïstisch Programmeren

De belangrijkste grondgedachte van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is: ieder mens heeft in zijn (on)bewuste de middelen om te bereiken wat hij wil bereiken. Het onbewuste is een rijke bron van levenservaring en mogelijkheden.

 

NLP is in de jaren zeventig ontwikkeld door de Amerikanen Richard Bandler en John Grinder. De grondleggers dachten dat het mogelijk moest zijn om vaardigheden van succesvolle personen snel en efficiënt over te dragen op anderen. Daarvoor bestudeerden ze succesvolle mensen en brachten ze met modellen in kaart wat hen precies zo succesvol maakte. NLP maakt onder meer gebruik van dit soort modellen en communicatietechnieken. Het leert je dat fouten niet iets zijn om bang voor te zijn, maar een mogelijkheid om te leren en jezelf te verbeteren.

 

Een bekend NLP-begrip is ‘modelleren’: het overdraagbaar maken van menselijke vermogens met behulp van psychologische technieken.