Home > Heilig vuur > Hoe werk ik > Werken met systeemdynamieken

Werken met systeemdynamieken

Het werken met systeemdynamieken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een schoolklas of je sociale omgeving. Wat er in zo’n systeem gebeurt en de plaats die je erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet en waarom.

 

Werken met systeemdynamieken is een manier om inzicht te krijgen in je eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Het erkennen van systeemdynamieken kan leiden tot acceptatie, maar biedt ook een sleutel tot oplossingen.

 

Aan de basis van de kennis over systeemdynamieken staan de Hongaars-Amerikaanse psychiater Nagy en de Amerikaanse gezinstherapeute Satir. De Duitse familie- en psychotherapeut Bert Hellinger heeft ervoor gezorgd dat het werken met systeemdynamieken tot ontwikkeling is gekomen.

 

Een methode van systemisch werken is het werken met opstellingen.

Ik heb inzicht gekregen in hoe ik beter om kan gaan met conflicten. Ik heb inzicht gekregen in familieverhoudingen. Ik begrijp dat relaties in evenwicht moeten zijn, dat het een kwestie is van geven en nemen. En ik heb inzicht gekregen in de plek die ik inneem in een groep, en wat dat met me doet. Dat kan ik toepassen in mijn dagelijks leven en werk. Ik ben veel bewuster van mijzelf en de omgeving. Ik voel me sterker.

Madeleine Groenhof-van der Heijden, communicatie-adviseur bij een pensioenuitvoerder

Werken met systeemdynamieken is super bijzonder, krachtig en prachtig. Ik durf te stellen dat mijn vitaliteit en de rust in het leven van mijn kinderen hierdoor verbeterd is.

Erik, manager, IT-bedrijf