Home > Heilig vuur > Hoe werk ik > Verhalen en rituelen

Verhalen en rituelen

In mijn werk gebruik ik veel verhalen, gedichten, rituelen en beelden. De meeste verhalen zijn eeuwenoud en tijdloos; ze bieden prachtige metaforen voor de ontwikkeling die een persoon of organisatie doormaakt.

 

Rituelen zijn symbolische handelingen. Mensen gebruiken ze al duizenden jaren om een overgang aan te duiden die iemand of een groep mensen doormaakt. Rituelen werken verbindend en bevestigend. Ze maken duidelijk wie je bent en waar je staat. Ze zijn dus ook heel bruikbaar in ontwikkel- of verandertrajecten.

 

Als je voor een verandering in je leven staat – maar ook voor een verandering in je organisatie – is het belangrijk om te erkennen dat het oude waardevol is geweest. Als je er eerst bij stilstaat wat het verleden je aan goeds heeft gebracht en dat een plek geeft, wordt het makkelijker om de stap naar de toekomst te maken. Bewust of onbewust doe je dat vaak met een ritueel. Voorbeelden daarvan zijn er te over en dicht bij huis: een foto van overleden ouders in de kamer bijvoorbeeld.

 

Ook in een opstelling maak je gebruik van rituelen. Iemand kan bijvoorbeeld een steen dragen als symbool voor een last die hij of zij draagt. En als jij die last niet hoort te dragen, kun je hem aan iemand anders overdragen.

Tijdens mijn opstelling voelde ik dat ik een keuze had. Die opluchting heb ik vastgehouden: ik mag kiezen van mezelf.

Birgit, massagetherapeut en kindercoach