Home > Heilig vuur > Over Irene Grijpink

Over Irene Grijpink

Heilig Vuur, dat ben ik: Irene Grijpink, moeder van drie kinderen en een hond, liefhebber van film, fotografie, kunst, boeken, struinen door de natuur, yoga, lekker eten, muziek en mijn werk als trainer en coach. Mijn passie is het om anderen te helpen het heilig vuur in zichzelf te ontdekken. Daar geniet ik intens van. Daar leer ik zelf van, iedere keer weer. Daar doe ik het voor.

 

Vanuit Heilig Vuur begeleid en ondersteun ik mensen, teams en organisaties in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit doe ik door middel van opleidingen, workshops, trainingen, supervisie en individuele coaching. Mijn werk doe ik zowel in het Nederlands als in het Spaans.

 

Als je werkt met zingevingsvragen van personen en organisaties, moet je je kunnen verbinden met iets dat groter is dan jij. Je kunt onmogelijk het trauma van een persoon, van een groep of van een organisatie dragen. Je kunt wel degene zijn die door het donkere bos de weg wijst, door wie de woorden kunnen komen die duiding geven, door wie de werkvormen ontstaan die instrument kunnen zijn voor het eigen onderzoek van de klant of degene die de veiligheid biedt voor de ander(en) om uit de comfortzone te durven gaan. Regelmatig laat ik mezelf daarom inspireren en voeden door iets dat groter is dan ik. Dat kan een stad zijn, of juist de natuur, de geschiedenis, kunst op straat of in musea en het kan zeker ook mijn eigen onderstroom zijn!

 

Na mijn studie Spaanse taal- en letterkunde en communicatiewetenschappen, werkte ik meer dan vijftien jaar als communicatie- en veranderadviseur in de profitsector en bij de overheid. Daarna werkte ik vier jaar als trainer en coach voor InterCoach, het coachingsbureau van de Rijksoverheid. In de zomer van 2010 richtte ik Heilig Vuur op. Ik ben opgeleid en gecertificeerd in de Professionele Communicatie; een opleiding die principes uit verschillende psychologische scholen integreert. Daarnaast ben ik gecertificeerd coach en trainer en volgde ik talloze verdiepingsopleidingen op het gebied van organisatiedynamieken, begeleiding van individuen en groepen, werken met systeemdynamieken en rituelen, lichaamswerk en diagnostiek.

 

Na vele jaren van waardevolle opleidingen en trainingen bij oude en nieuwe leermeesters, voelde ik dat het in 2020 de hoogste tijd was om ruimte te maken voor een nieuwe beweging. Mijn eigen onderstroom werd een belangrijke leermeester en inspirator. Op reis naar mijn ‘roots’ bezocht ik in 2019 onder andere Krakow, Auschwitz, Tel Aviv, Jerusalem en Berlijn. In 2020 maakte ik, net voor de uitbraak van het Corona-virus, een reis door Colombia waar ik mijn eerste ‘talleres’ rondom familieopstellingen gaf. Ik geloof ‘heilig’ dat de huidige globale crisis een aansporing is tot een collectieve initiatie die ieder van ons individueel moet ondergaan.

 

Mijn wens voor de toekomst is dat we ons opnieuw herinneren hoe we als mens onmiskenbaar een onderdeel zijn van het ecosysteem en dat we daar ook naar gaan handelen. De Amerikaanse schrijfster Vicki Robin heeft hiervoor een mooie suggestie: “Behandel iedereen binnen een straal van 50 kilometer alsof je van hen houdt.” Ik zou daar graag aan willen toevoegen dat we met “iedereen” ook bedoelen de dieren, de bossen, de bergen, de rivieren, de zee, etc.

 

Laten we de wereld reconstitueren door onze kleine persoonlijke bijdragen, onze samenwerkingen en ons samenzijn. Als we ons best doen om de laatste stukjes ongerepte wildernis te beschermen en schoonheid weten te creëren uit onze gebroken harten, dan kunnen we elkaar misschien weer werkelijk ontmoeten en iets van het leven in wederkerigheid gaan ervaren. Ik hoop van harte dat ik door mijn werk als begeleider van persoonlijke- en organisatieontwikkeling daartoe een charmante bijdrage kan leveren.

 

En español:

 

Heilig Vuur*, esa soy yo: Irene Grijpink, madre de tres hijos y un perro, amante del cine, la fotografía, el arte, los libros, pasear por la naturaleza, el yoga, la buena comida, la música y mi trabajo como formadora y coach. Mi pasión es ayudar a otros a descubrir el 'fuego sagrado' que todos llevamos dentro. Lo disfruto tan intensamente que hasta yo misma siempre estoy aprendiendo cosas nuevas con este trabajo. Ésta es una de mis principales motivaciones para hacerlo.

 

Con Heilig Vuur guío y apoyo a personas, equipos y organizaciones en su desarrollo personal y profesional a través de formaciones, talleres, cursos de capacitación, supervisión y coach individual. Ofrezco mis servicios en holandés y español.

 

Cuando se trabaja con preguntas significativas de personas y organizaciones, uno debe de ser capaz de conectarse con algo que es más grande de sí mismo. Uno no puede tener el trauma de una persona, de un grupo o de una organización. Puede que uno sea el que lidera el camino a través del bosque oscuro, a través del cual se interpretan las palabras que aparecen, el instrumento por el que surgen las formas de trabajo que puede servir para la propia investigación del cliente o la seguridad que la persona ofrece para que la(s) otra(s) persona(s) se atrevan a abandonar la zona de confort. Por esto trato con frecuencia de inspirarme y de nutrirme con algo que sea más grande que yo. Puede ser una ciudad, o la naturaleza, la historia, el arte en la calle o en los museos y, ciertamente, ¡también puede ser mi propia corriente subterránea!

 

Después de haber estudiado en la universidad la carrera de Lengua y Literatura de España y Latinoamérica y Ciencias de la Comunicación, trabajé durante más de quince años como asesora de comunicación y de cambio en el sector público y privado. Luego, trabajé durante cuatro años como formadora y coach para InterCoach, la agencia de coaching del Gobierno de los Países Bajos. En el verano de 2010 fundé Heilig Vuur. Poseo una cualificación y preparación en Comunicación Profesional, una formación de 3 años que integra los principios de diferentes escuelas psicológicas. Soy además coach certificada y formadora. He seguido numerosos cursos de capacitación para profundizar en el campo de la dinámica organizacional, la orientación de individuos y grupos, el trabajo sistémico y rituales y el trabajo corporal y de diagnóstico.

 

Después de muchos años de valiosos cursos de formación y entrenamiento con los maestros de la vieja escuela y los más contemporáneos, este año era ya el momento de dejarle espacio a nuevos movimientos. Mi propia corriente subterránea se convirtió ahora en mi maestro más importante e inspirador. En un viaje a mis “raíces” visité Cracovia, Auschwitz, Tel Aviv, Jerusalén y Berlín, entre otros lugares.En 2020 ofrecí por primera vez varios talleres de Constelaciones Familiares en América Latina.

 

Mi deseo para el futuro es que sigamos recordando que los seres humanos somos, sin lugar a dudas, parte del ecosistema y que actuaremos en consecuencia. La escritora estadounidense Vicki Robin tiene una buena sugerencia para esto: “Trata a todos los que se encuentren a un radio de 50 kilómetros a tu alrededor como si los amaras”. Me gustaría agregar que por “todos” también nos referimos a los animales, los bosques, las montañas, los ríos, el mar, etc. Reconstituyamos el mundo a través de nuestras pequeñas aportaciones personales, nuestras colaboraciones y nuestra unión. Si hacemos todo lo posible para proteger los últimos trozos de naturaleza virgen y crear belleza a partir de nuestros corazones rotos, es posible que podamos volver a encontrarnos de verdad y experimentar algo de la vida en reciprocidad.

 

*Heilig Vuur es el nombre de mi empresa, en español significa 'Fuego Sagrado'.

 

 

 

Tot slot...houd ik van: 

 

Zwarte panties - een croissantje dopen in de koffie - de geur van regen op het hete asfalt - naakt zonnen - blootsvoets dansen op oud parket – zomaar kadootjes geven en ontvangen – klaprozen langs de autoweg – vingers in kaarsvet – gedichten schrijven om 4 uur ’s nachts – luid zingen in de auto – mijn neus in de koriander steken – stil zijn bij mijn geliefden – oude kunstenaars – voeten die eerst in slaap vallen – tussen de regels door luisteren – naakt rollen in de aanspoelende golven – ochtenden in bed – kinderen in vakantie – zwijgen – mensen die mijn zin in alleen zijn begrijpen – over kinderkopjes aaien – talentenjachten kijken – boeken lezen onder de dekens – jugendstil – natte lippen – een pompoen in de lucht gooien – kersenrode lippenstift – Griekse godenverhalen – alles vergeten – flanellen lakens – amandel-olie – niets plannen – alleen naar het theater gaan – kussen als pubers – drijven – verwachten – uren met de hond struinen door het bos – lage stemmen – ijs verstopt in warme chocoladesaus – hard krabben – mijn dansende schaduw – sproeten – zwiepende paardenstaarten van meisjes op de fiets - de immense stilte in mij – iets vinden wat al lang kwijt was – water dat uit mijn oren loopt – spierpijn – diep weten – blotevoetenpaden – staren – postpakketjes – voldoende afstand – duidelijke ja’s en nee’s – witte veertjes – dromen onthouden – nachtgeluiden – Bh’s zonder beugel – zomaar lekker rondfietsen – me verkleden – muziek door grote koptelefoons – de eenvoud van gewoon genoeg – de luxe van nu en dan heel veel meer – gesmolten weerstand – eerste keren – de geur van door de zon gebrande huid – heup-achtjes draaien – golvende wegen – scrabble met letterkoekjes – in dezelfde richting kijken – schemeren - wordt vervolgd…*

 

In de leergang Persoonlijk Leiderschap en Systeemdynamiek maken alle deelnemers in het blok "Levenslust" een gedicht met als titel "Ik hou van...". Bovenstaand is mijn versie met een greep uit de dingen waar ik van hou. Rijp en groen. Van het maken van zo een 'gedicht' wordt iedereen altijd heel blij! Probeer het maar eens. 

 

Irene weet het vuur aan te wakkeren van de mensen met wie ze werkt. Ze doet dit vanuit een krachtige verbondenheid. Warm, professioneel en oprecht.

Michaëla, programmamanager, gemeente