Home > Heilig vuur > Hoe werk ik > Opstellingenwerk

Opstellingenwerk

Werken met een opstelling is een effectieve methode om zaken te weten te komen over je eigen plek in een familie, een relatie of een organisatie. Een opstelling is eigenlijk een soort tableau vivant: een levende foto van een familie of organisatie. De cliënt kiest anderen uit om personen of elementen in die foto te representeren. 

 

Met een opstelling breng je dus letterlijk je omgeving, de mensen in je omgeving en de emoties en drijfveren van die mensen in kaart. Het totale beeld levert inzicht op over je eigen rol en verhouding tot anderen in je omgeving.

 

Een goede opstelling maakt heel duidelijk welke dynamiek de werkelijkheid heeft. Heel wonderlijk is dat de personen die een rol spelen in een opstelling, zich vaak net zo voelen als de personen in de realiteit. Deelnemen aan een opstelling kan soms heftige emoties met zich meebrengen, maar levert vooral verhelderende inzichten op.

Opstellingenwerk heeft mij een ander inzicht/perspectief gegeven. Ik kreeg meer inzicht in de systemen waarin ik zit, meer feedback hoe anderen deze situatie ervaren en ik zag – in de familieopstellingen van anderen – op welke wijze je een verandering kunt maken. Ik vond het bijzonder dat de emoties die ik bij bepaalde situaties ervaar en die in het dagelijks leven ver weg gestopt zitten, door de opstelling meer naar boven komen. Het voelt alsof je deze emoties herbeleeft. Ik geloof er in dat je door opstellingen je ziel een grote ‘schoonmaakbeurt’ kunt geven en je verleden kunt accepteren en op positieve manier kunt loslaten.

Nienke Jansen

Het is een bijzondere en indringende ervaring om te mogen deelnemen aan opstellingen. Als inbrenger, representant of aanwezige geef je heel veel aan elkaar, en je krijgt er ook veel voor terug. In opstellingen ontstaat beweging in die patronen waarvan ik dacht dat ze vastgeroest waren. En waar ik eerst vooral boosheid, angst of onmacht voelde, zie je in zo'n opstelling liefde en respect zichtbaar en tastbaar worden. Voor mij, als coach, maakte het heel zichtbaar dat de coaching die ik geef te beperkt zou zijn als daarin de omgeving buiten beschouwing wordt gelaten. Deelname aan een opstellingendag verrijkt en verruimt mijn blik. Daar kan ik als coach vervolgens veel mee bij mijn coachees.

Peter Oosting,

Een opstelling levert heel veel nieuwe oplossingsrichtingen op die je zelf waarschijnlijk nooit zou bedenken.

Yvonne, adviseur, ministerie