Home > Heilig vuur > Hoe werk ik > Transactionele Analyse

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse (TA) is een leer over communicatie en persoonlijkheidstheorie die je kunt toepassen op het terrein van management, opvoeding, onderwijs en therapie. De grondlegger is Eric Berne, een Amerikaans psychotherapeut.

 

TA gaat uit van de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. De gedachte is dat mensen meer kunnen dan ze denken en hun eigen leven vorm kunnen geven door de beslissingen die ze nemen. TA helpt mensen dat ook werkelijk te doen. Daarbij kijken we ook naar ervaringen in de vroege levensjaren, omdat die vaak bepalend zijn voor de besluiten die we nemen en de keuzes die we maken. Deze besluiten, positief of negatief, beïnvloeden je verdere levensloop.

 

Negatieve besluiten remmen persoonlijke groei en ontwikkeling, positieve besluiten stimuleren dat juist. TA is erop gericht om je eigen levensloop te analyseren en daarna door gedragsverandering te proberen om je eigen ‘script’ om te buigen.